Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachCykliczne spotkania edukacyjno-integracyjne olszty?skich turystw Tramp

Co?

Tramp b?d? to nieformalne i cykliczne spotkania ludzi zwi?zanych z szeroko poj?t? turystyk? w Olsztynie.
W swobodnej atmosferze chcemy dyskutowa?, opowiada?, chwali? si?, a mo?e i czasami k?ci? si? na wszelakie tematy turystyczne. Spotkania b?d? mia?y charakter otwarty.

Gdzie?

Miejscem spotka? jestPub LAS.

Kiedy?

Spotkania Tramp odbywaj? si? mniej wi?cej raz w miesi?cu w okresie od listopada do marca, czyli poza sezonem turystycznym. Spotkania odbywa? si? b?d? we wtorki o godzinie np. 18:30.

Cele spotka?:

 • Wymiana do?wiadcze?, informacji, pomys?w, wiedzy na temat turystyki
 • Zaprezentowanie ciekawych miejsc poprzez fotografi?
 • Integracja ludzi dla ktrych turystyka jest ?yciow? pasj?
 • Integracja ?rodowiska turystycznego (klubw, harcerzy, organizacji, grup nieformalnych itd.) oraz nawi?zywanie nowych znajomo?ci


Przebieg:

Spotkania dzieli? si? b?d? na cz??? oficjaln? sk?adaj?c? si? z 1-3 prezentacji oraz cz??? nieoficjaln? - rozmowy w kuluarach. Pierwsze dwie prezentacje b?d? mia?y charakter edukacyjny, a nast?pne b?d? to prezentacje fotograficzne z wypraw lub imprez turystycznych. Czasami planowane b?d? krtkie prezentacje klubw, organizacji turystycznych lub imprez cyklicznych. Prezentacje edukacyjne b?d? na tematy turystyczne, a tak?e zwi?zane z turystyk? (np. krajoznawstwo, zabytki, przyroda, szlaki, meteorologia, sprz?t itd.). Na koniec cz??ci oficjalnej b?dzie zaprezentowane kalendarium imprez turystycznych oraz wykaz organizatorw, partnerw i sponsorw. Cz??? nieoficjalna to b?dzie integracja, dyskusje, rozmowy w kuluarach, a tak?e piosenka turystyczna przy gitarze.

Na koniec cyklu, czyli w maju lub czerwcu, jest planowana impreza w plenerze w formie rajdu turystycznego zako?czonego ogniskiem.


Obszary tematyczne prelekcji edukacyjnych:

 • Turystyka aktywna (piesza, rowerowa, grska, kajakowa, szlaki)
 • Krajoznawstwo
 • Zabytki i historia
 • Sprz?t turystyczny
 • Fotografia
 • Przyroda, las i ochrona ?rodowiska
 • Turystyczne portale internetowe

A ponadto:

 • prezentacje cyklicznych imprez turystycznych (np. RnO, WAMA itd)
 • prezentacje klubw i organizacji turystycznych

Ka?da prezentacja b?dzie musia?a by? zwi?zana z turystyk?.

Geneza:

Spotkania TRAMP s? inicjatyw? Klubu Turystyki Grskiej "GRA?" (Micha?a W?grzyckiego oraz Marty Zwolak) przy Oddziale Warmi?sko-Mazurskim PTTK. Pomys? zorganizowania takich spotka? zosta? zaczerpni?ty z Olszty?skich Spotka? Bran?y IT "Ol-camp". Nast?pnie do wsp?organizacji do??czy? si? Klub Turystyki Wodnej "Kilwater" oraz Akademicki Klub Turystyczny. Pomys? integracji ?rodowiska turystycznego powsta? ju? w 2004 roku kiedy to Klubu Turystyki Grskiej "GRA?", Akademicki Klub Turystyczny oraz harcerze z Hufca Rod?o ZHP i Hufca Warmi?skiego ZHP zorganizowali wsplnie Rajd Na Orientacj? "Vell Vincere".


Nowe pomys?y? Uwagi?

Masz jakie? pomys?y, uwagi, propozycje wsp?pracy lub sugestie? Napisz na: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn