Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachSpotkanie TRAMP - wtorek 20.03.2018 w Pijana Czapla

Zapraszamy na Spotkanie turystw TRAMP we wtorek dnia 20 marca o godzinie 18:30.

Tematy:

1) "Pigu?ka z Irlandi?" - prelegent Maciej Lubieniecki (AKT).

2) "Rodzinna wyprawa do Tanzanii, wej?cie na Kilimanjaro" - prelegent Jan Kardasi?ski.

Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...

Miejsce spotka? - Pub Pijana Czapla ul. Grna 1 (na starwce obok mostu Jana). Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny.

"Kilimanjaro, pfff, to wi?ksza Babia gra, pykniemy to raz dwa" - mwi?em przed wypraw?. Na miejscu okaza?o si? jednak, ?e nie "raz dwa", a nawet nie trzy... Podczas wyprawy uda?o si? nam jednak zdoby? Kilimanjaro, podjecha? rowerem pod wodospad Materuni, przejecha? dwudniowe safari, sp?dzi? tydzie? na Zanzibarze i tam zanurkowa? z delfinami. Z powodu organizowania tej wyprawy na w?asn? r?k?, spotka?o nas wiele niespodziewanych przygd. Oprcz tego mi?li?my wiele dziwnych spotka? i ciekawych rozmw. Zapraszam na opowie?ci!" (Prelegent: Jan Kardasi?ski M?ody gral z Ko?cieliska, absolwent Akademii Teatralnej w Krakowie).


Prosimy o przekazanie 1% podatku na TRAMP.

Na formularzu zeznania podatkowego PIT-37 w sekcji H nale?y wpisa? numer KRS: 00000 94027 oraz wyliczon? kwot? 1% podatku. W dodatkowych informacjach (poz.128 formularza PIT-37) nale?y wpisa?: "TRAMP". Ca?y 1% podatku zostanie przekazany na TRAMP poprzez Oddzia? Warmi?sko-Mazurski PTTK w Olsztynie, ktry jest organizacj? po?ytku publicznego (OPP). Wi?cej informacji oraz fragment wype?nionego zeznania PIT-37: http://www.mazury.pttk.pl/1-procent-dla-pttk.html

Organizatorzy:

  • Klub Turystyki Grskiej GRA? przy PTTK - www.gran.olsztyn.pl
  • Pub Pijana Czapla - https://www.facebook.com/pijanaczapla/
 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn