Domki na Mazurach

 

Polecamy Domki na MazurachZapraszamy na Spotkanie Turystów TRAMP we wtorek dnia 15 stycznia o godzinie 18:30.

Temat:

"Dziewczyna na celtyckich szlakach (opowie?? o Kerry Way i Skye Trail)" - prelegent Magda Piotrowska (AKT).

 

Oko?o godziny 20:30 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...

 

Miejsce spotka? - Pub Pijana Czapla ul. Górna 1 (na starówce obok mostu Jana). Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny.

 


Magda Piotrowska: "W mojej prezentacji b?d? mówi? o 2 szlakach, które przesz?am samotnie: Kerry Way w Irlandii (maj 2017) i The Skye Trail na wyspie Skye w Szkocji (maj 2018). Spa?am g?ównie w namiocie, korzysta?am te? z couchsurfingu i prysznica napotkanych ludzi, na szlaki doje?d?a?am autostopem, gotowa?am sobie na kuchence w namiocie, pi?am wod? ze strumieni, a za towarzystwo mia?am g?ównie owce i krowy, bo szlaki ?wieci?y pustkami. Kusi?am irlandzkie duszki nocuj?c w noc Beltaine w górach, a w Szkocji spotka?am przyjaciela ratuj?cego ?ykiem whisky w najgorsz? wichur?. Oba wyjazdy zako?czone by?y w pubach przy muzyce na ?ywo, w czym równie? mog?am mie? swój udzia?."

 

 


 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

 

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn