Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachSpotkanie TRAMP - 18.02.2020 w Pubie LAS

Zapraszamy na Spotkanie Turystw TRAMP we wtorek 18 lutego o godz. 18:30 do Pubu LAS.

Tematy:

  1. "?egluga po S?onawych Wodach Zalewu Szczeci?skiego" - prelegent Maciej Grzemski (KTW Kilwater).
  2. "Alaska - bezludna kraina" - prelegent Micha? Szyma?ski.

Nowe miejsce spotka? - Pub LAS, ul. Prosta 38 (starwka).Pub LAS (by?y Pub Mech) znajduje si? w podwrzu pomi?dzy ulicami Prost? i Ko???taja. Obok Izby Rzemios?a, na pierwszym pi?trze, nad dyskotek? Impuls. Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny. Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...


"Alaska - bezludna kraina" - prelegent Micha? Szyma?ski.

W trakcie pokazu przeniesiemy si? do najwi?kszego w USA parku narodowego Wrangell-?w.Eliasza na Alasce. Odwiedzimy miejsca dziewicze, prawie nietkni?te dzia?alno?ci? ludzk?. Micha? Szyma?ski opowie jak wygl?daj? szlaki turystyczne na Alasce, jak zorganizowa? wypad w takie miejsca, czy spotkanie z nied?wiedziem to faktycznie co? strasznego a przede wszystkim b?dzie to okazja na pos?uchanie opowie?ci jak m?odzie?cze marzenie sta?o si? rzeczywisto?ci?.

Pub LAS (dawny Pub Mech) -https://www.facebook.com/LASwcentrummiasta/


 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn