Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachSpotkanie - wtorek 15 listopada 2011 r.

Godzina 19:00, Pub Sowa (Olsztyn, ul.Zamkowa 2)

  • "Wie? jak malowanie, czyli co kryj? w sobie podolszty?skie wsie" - Magdalena Malinowska
    (Ko?o przewodnikw PTTK) (oko?o 40 min)
  • Sprz?t turystyczny: ?piwory - Cezary Ilczuk (Sklep Turystyczny Olimp) (15 min)
  • Koncerty "W grach jest wszystko co kocham" (10 min)
  • Pokaz fotograficzny "Birma" - Maciej Miel?cki (Akademicki Klub Turystyczny) (oko?o 30 min)
  • Kalendarium imprez turystycznych (5 min)
  • Oko?o godziny 20:30 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, ?piew, gitara

"Wie? jak malowanie, czyli co kryj? w sobie podolszty?skie wsie" - Magdalena Malinowska

Nieobecne w przewodnikach, zapomniane przez turystw, cz?sto "trudne do zdobycia" - tak mo?na scharakteryzowa? skarby warmi?skich wiosek. Z drugiej jednak strony ?atwo dost?pne bo po?o?one niedaleko miasta, cz?sto na szlakach turystycznych, mo?liwe do odwiedzenia po pracy czy podczas weekendu. Wie? jak malowanie to prezentacja tego, czego nie mo?na nie zobaczy?, mieszkaj?c w Olsztynie lub jego okolicy, szczeglnie przez tych, dla ktrych turystyka, szczeglnie ta aktywna, jest ?yciow? pasj?. Sztuka przez du?e S, ?wiadectwa wa?nych dla lokalnej spo?eczno?ci wydarze?, zapomniani bohaterowie, a wszystko to okraszone przepi?kn? warmi?sk? przyrod?. Zaprosimy do podolszty?skich wsi, ktre maluj? przed turyst? perspektyw? zostania odkrywc?.

 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn