Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachSpotkanie TRAMP - wtorek 21.11.2017 w Pijana Czapla

Zapraszamy na kolejne Spotkanie turystw TRAMP we wtorek dnia 21 listopada 2017 o godzinie 18:30. Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny.

UWAGA nowe miejsce spotka? - Pub Pijana Czapla - ul. Grna 1 (na starwce obok mostu Jana).

Tematy:

  • "Rowerowa podr? po zamkach i klasztorach Gruzji" - prelegent Pawe? Wielgan.
  • "Polskie Andy - pi?? lat eksploracji" - prelegent dr Wojciech Lewandowski - znany podr?nik z Warszawy.
  • Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje...

Organizatorzy:

Partnerzy:

  • Sklep Rowerowy GIANT - Olsztyn - giantolsztyn.pl
  • Salon Rowerowy Czes?aw Ciu?kowski - roweryciuckowski.pl

Sponsor - PRUDENTIAL.

Zapisz si? na newsletter TRAMP - http://goo.gl/forms/865oV8vg4H

Wojciech Lewandowski -Dr geografii (geoekolog), wyk?adowca na Wydziale Geografii i Studiw Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W cywilu alpinista i podr?nik, uczestnik wielu ekspedycji alpinistycznych i naukowych w gry ?wiata. m.in. Spitsbergen, Alpy, Kaukaz, Hindukusz, Himalaje, Karakorum, A?taj, Ural, Atlas, Andy, Kordyliery, Pamir, Gry Alaski i spor? liczb? gr i pagrw europejskich.

Wszed? m.in. na 16 sze?ciotysi?cznikw w Andach, Hindukuszu i Himalajach i siedmiotysi?czny Mustagh Ata w Pamirze. Ostatnimi laty najbardziej zwi?zany jest z Ameryk? Po?udniow?, gdzie z w?asnej i nieprzymuszonej woli przemierzy? ju? wszystkie kraje andyjskie i wiele pa?stw Ameryki ?rodkowej. Wraca jednak zawsze w ukochane Tatry od ktrych wszystko si? zacz??o. Autor i wsp?autor licznych ksi??ek naukowych i popularnonaukowych o tematyce geograficznej, alpinistycznej i ekologicznej, autor programw radiowych, telewizyjnych, wsp?pracownik wielu czasopism grskich i geograficznych.

Autor programw szkoleniowych i akcji zwi?zanych z popularyzacj? gr i ochrony ?rodowiska. Instruktor i autor programw w Fundacji Cz?owiek Ruch Przyroda, w Akademickim Klubie Przygody Terra .

Pomys?odawca projektu Wy?ej ni? kondory 70 lat p?niej (ktry zwyci??y? w konkursie Travelery 2006 magazynu National Geographic Polska w kategorii Bilet na przysz?o??) , Polskie Andy www.polskieandy.pl (wyprawa w Andy nominowana w konkursie Travelery NG 2011) w kategorii wyprawa roku), wsp?pomys?odawca akcji Korona Gr Polski i pomys?odawca akcji ?aci?ska Korona. Miesi?ce przygotowa?, w?drwki po pustych przestrzeniach Ameryki Po?udniowej i wspinania w Andach, emocji i prze?y? nad i pod chmurami znalaz?y si? w moich ksi??kach Wy?ej ni? kondory 70 lat p?niej , Zamknij oczy i pomy?l o Andach Przez pustynie na o?nie?one szczyty i Najdziwniejsze gry ?wiata Puna de Atacama oraz w filmie pt. Zamknij oczy i pomy?l o Andach

http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/wyzej-niz-kondory-andy-wedlug-wojciecha-lewandowskiego

Pijana Czapla to pierwszy w Olsztynie taki pub. 20 kranw, a z ka?dego b?dzie la? si? inne piwo! Ka?dy mi?o?nik dobrego piwa znajdzie tu co? dla siebie. To co zapewniamy, to mi?dzy innymi mo?liwo?? sprbowania polskich piw regionalnych i rzemie?lniczych. Ca?o?? w wyj?tkowej scenerii - tu? przy mo?cie Jana, nad sam? ?yn?, ale te? zdala od zgie?ku ulicy. Przygotowali?my dla Was miejsce, w ktrym mo?ecie sp?dzi? fajny czas ze znajomymi i nieznajomymi te?!

 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn