Domki na Mazurach

PolecamyDomki na Mazurach


Partnerzy

sklep z gazami pieprzowymiSpotkanie TRAMP odwo?ane

Z powodu nowych ogranicze? Spotkanie TRAMP jest odwo?ane.

Odb?dzie si? w innym bezpiecznym terminie.

 
Odwo?ane spotkanie

Prezydium Zarz?du Oddzia?u W-M PTTK w Olsztynie zarz?dza odwo?anie wszystkich imprez odbywaj?cych si? w pomieszczeniach zamkni?tych organizowanych przez ko?a, kluby i komisje Oddzia?u.

W zwi?zku z powy?szym Spotkanie TRAMP w marcu jest odwo?ane.

Prawdopodobnie prze?o?one na nowy termin 20 pa?dziernika 2020 r.

 
Spotkanie TRAMP - 18.02.2020 w Pubie LAS

Zapraszamy na Spotkanie Turystw TRAMP we wtorek 18 lutego o godz. 18:30 do Pubu LAS.

Tematy:

 1. "?egluga po S?onawych Wodach Zalewu Szczeci?skiego" - prelegent Maciej Grzemski (KTW Kilwater).
 2. "Alaska - bezludna kraina" - prelegent Micha? Szyma?ski.

Nowe miejsce spotka? - Pub LAS, ul. Prosta 38 (starwka).Pub LAS (by?y Pub Mech) znajduje si? w podwrzu pomi?dzy ulicami Prost? i Ko???taja. Obok Izby Rzemios?a, na pierwszym pi?trze, nad dyskotek? Impuls. Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny. Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...

Więcej…
 
Spotkanie TRAMP - 21.01.2020 w Pubie LAS

Zapraszamy na Spotkanie Turystw TRAMP we wtorek 21 stycznia o godz. 18:30 do Pubu LAS.

Tematy:

 • "Islandia i szukanie pola namiotowego" - prelegentMaciek Lubieniecki (AKT).
 • "Szkocja - w poszukiwaniu kadrw z serialu i nie tylko" - Maciek Lubieniecki (AKT).

Nowe miejsce spotka? - Pub LAS, ul. Prosta 38 (starwka).Pub LAS (by?y Pub Mech) znajduje si? w podwrzu pomi?dzy ulicami Prost? i Ko???taja. Obok Izby Rzemios?a, na pierwszym pi?trze, nad dyskotek? Impuls. Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny. Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...

Więcej…
 

Dnia 23 listopada w Kamienicy Naujacka odby? si? uroczysty Jubileusz 50-lecia Klubu Turystyki Grskiej Gra?. Oprcz cz??ci oficjalnej, atrakcj? wieczoru by? koncert poezji ?piewanej i spotkanie z wybitnym polskim himalaist? Krzysztofem Wielickim.

Więcej…
 
Spotkanie TRAMP - 10.12.2019 w Pubie LAS

Zapraszamy na Spotkanie Turystw TRAMP we wtorek 10 grudnia o godz. 18:30 do Pubu LAS.

Tematy:

 • "Odkrywanie Asgardu" - prelegent Krzysiek Cegie?ka.
 • "50 lat w?drwek Klubu Turystyki Grskiej GRA?" - prelegent Kazimierz Kisielew.

Nowe miejsce spotka? - Pub LAS, ul. Prosta 38 (starwka).Pub LAS (by?y Pub Mech) znajduje si? w podwrzu pomi?dzy ulicami Prost? i Ko???taja. Obok Izby Rzemios?a, na pierwszym pi?trze, nad dyskotek? Impuls. Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny. Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...

Więcej…
 
Spotkanie TRAMP - 19.11.2019 w Pubie Sarmata

Zapraszamy na Spotkanie Turystw TRAMP we wtorek 19 listopada o godz. 18:30 do Pubu SARMATA.

Tematy:

 • "Tropami trakw" - prelegent regionalista Tomek Sowi?ski.
 • "Rumunia poza szlakami" - prelegentregionalista Tomek Sowi?ski.

Nowe miejsce spotka? - Pub Sarmata, ul. M. Curie-Sk?odowskiej 28 (obok Ratusza). Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny.Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje, integracja...

Więcej…
 
Terminy 2019 / 2020

Podajemy terminy spotka? (wtorki godz.18:30):

 • 19.11.2019,
 • 10.12.2019,
 • 21.01.2020,
 • 18.02.2020,
 • 17.03.2020.
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn