Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachSpotkanie TRAMP - wtorek 12.12.2017 w Pijana Czapla

Zapraszamy na kolejne Spotkanie turystw TRAMP we wtorek dnia 12 grudnia 2017 o godzinie 18:30. Mo?na przyj?? wcze?niej (otwarte od godz.18:00). Wst?p wolny.

UWAGA nowe miejsce spotka? - Pub Pijana Czapla - ul. Grna 1 (na starwce obok mostu Jana).

Tematy:

  • "Na tropach Skanderberga, czyli rowerowa podr? po zamkach Albanii"- prelegent Pawe? Wielgan.
  • "Rodzinna Podr? Afryka?ska - czyli, trzy kobiety przemierzaj?ce samochodem RPA" - prelegent Jolanta Lubowiecka.
  • Oko?o godziny 21:00 - cz??? nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje...

Organizatorzy:

Zapisz si? na newsletter TRAMP - http://goo.gl/forms/865oV8vg4H

Rowerowa podr? po zamkach Albanii

Podczas pokazu zdj?? przeniesiemy si? do Albanii, gdzie podr?owa? b?dziemy szlakiem Jerzego Kastrioty Skanderbega alba?skiego narodowego bohatera, ktry w XV wieku walczy? z Turkami. Ka?dego dnia b?dziemy mija? porozrzucane po kraju opuszczone bunkry ktre pos?pnie czuwaj? w pobli?u drg, w?rd pl i na zboczach wzgrz, przypominaj?c czasy komunistycznego re?imu Envera Hod?y. Po alba?skich drogach przejedziemy tysi?c kilometrw - zobaczymy liczne mercedesy, b?d?ce wyznacznikiem pozycji spo?ecznej Alba?czykw, ale rwnie cz?sto na drogach napotkamy osio?ki. Odwiedzimy liczne zamki i twierdze wielokrotnie oblegane przez wojska tureckie w XV wieku. Zobaczymy mauzoleum Skanderbega, a w murach jego g?wnej twierdzy rozbijemy namioty na nocleg. Wyk?piemy si? w Adriatyku, Morzu Jo?skim i Jeziorze Ochrydzkim. Najpi?kniejsze widoki zobaczymy w grach Albanii, gdzie ostrzelane znaki drogowe i pomniki to normalny widok - wszak?e go?cinni Alba?czycy maja zami?owanie do broni.

Pijana Czapla to pierwszy w Olsztynie taki pub. 20 kranw, a z ka?dego b?dzie la? si? inne piwo! Ka?dy mi?o?nik dobrego piwa znajdzie tu co? dla siebie. To co zapewniamy, to mi?dzy innymi mo?liwo?? sprbowania polskich piw regionalnych i rzemie?lniczych. Ca?o?? w wyj?tkowej scenerii - tu? przy mo?cie Jana, nad sam? ?yn?, ale te? zdala od zgie?ku ulicy. Przygotowali?my dla Was miejsce, w ktrym mo?ecie sp?dzi? fajny czas ze znajomymi i nieznajomymi te?!

 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn